Dariusz Milejski Przewodniczącym Rady Gminy

Wmilejski1 dniu 12 stycznia 2018 roku podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy nowym przewodniczącym został Dariusz Milejski, który zastąpił na tym stanowisku Władysława Kostunia. W głosowaniu tajnym oddano 15 głosów, w tym osiem głosów za oraz siedem głosów nieważnych.W obecnej kadencji rady Milejski pełnił funkcję przewodniczącego komisji finansów, inwestycji i gospodarowania mieniem komunalnym, był również członkiem komisji rewizyjnej.

Seredecznie gratulujemy.

Rekrutacja do klasy I Zespołu Szkół w Legnickim Polu

SP00Od 12 lutego do 9 marca 2018 r. można składać wnioski rekrutacyjne do klasy I Zespołu Szkół w Legnickim Polu na rok szkolny 2018/2019. Nasze placówki wchodzą w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu. Należą do nich: Szkoła Podstawowa z/s w Bartoszowie i w Mikołajowicach.

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu

przed15Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu ogłasza Rekrutację do Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu na rok szkolny 2018/2019

Od 12 lutego do 9 marca 2018 roku można składać wnioski rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu na rok szkolny 2018/2019.

Informacja dla przedsiębiorców

Profil zaufany LOGOOd 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją co miesiąc w postaci plików JPK_VAT. Do 26 lutego 2018r. najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT. JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Magdalena Ryglicka nowym Zastępcą

Magda00Pani Magdalena Ryglicka od dziś, czyli od 6 lutego br. piastuje stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Legnickie Pole.

Magdalena Ryglicka
na tym stanowisku zastąpiła Krzysztofa Duszkiewicza, który od dnia 5 lutego objął stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Legnica.

Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

HERBSesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 12 lutego 2018r. (poniedziałek) o godzinie 09.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy placu Henryka Pobożnego nr 6.

Porządek sesji przewiduje:
1. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole za 2017r.
3. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017r.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
   1) stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole,
   2) zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Ogłoszenie o naborze wniosków

kaczawskie00Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozmowy o Klastrze Energetycznym

P1010463W Urzędzie Gminy w Legnickim Polu miało dziś miejsce kilkugodzinne spotkanie robocze w sprawie utworzenia Klastra Energetycznego na terenie pięciu gminy. W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie Krotoszyc - Beata Castañeda-Trujillo, Kunic – Zdzisław Tersa, Mściwojowa - Mariusz Foryś, Męcinki– Mirosław Brzozowski, Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego – Aleksander Kostuń oraz gospodarz spotkania wójt Henryk Babuśka.