Wniosek złożony

W poniedziałek 11 maja 2009 roku przedstawiciele Urzędu Gminy w Legnickim Polu, Agnieszka Koryś – Skarbnik Gminy oraz Sławomir Pienias – odpowiedzialny      w Gminie Legnickie Pole za wnioski oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych, złożyli kolejny wniosek o dofinansowanie. Wniosek złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Wnioskowana przez Gminę kwota dofinansowania to 6 024 939, 68 PLN.
Image

Rada pracuje

W Lubieniu zakończono prace nad projektem „Pożyteczne Wakacje 2009”.
Rada Sołecka wspólnie z Małgorzatą Wasylewicz włożyła  dużo zainteresowania i zaangażowania, aby uszczegółowić plan działań na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Celem jest wzbudzenie wśród uczestników zainteresowania działaniami na rzecz rozwoju okolicy w której mieszkają.

Święto Konstytucji 3 Maja

ImageUstawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Absolutorium uchwalone

ImageW czwartek (30. 04. 2009) odbyła się Sesja Rady Gminy Legnickie Pole. Podczas Sesji Radni zajmowali się sprawozdaniem finansowym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008. Najważniejszymi punktami Sesji było sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za rok 2008 oraz przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Gazeta Piastowska

ImageW czwartek 30 kwietnia ukazał się na terenie Gminy Legnickie Pole kolejny numer Gazety Piastowskiej. W gazecie znajduje się wiele informacji dotyczących naszych mieszkańców i naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy do lektury. Gazeta dostępna jest bezpłatnie w punktach handlowych na terenie Gminy.

Powiatowa Gimnazjada

ImageW środę 29 kwietnia 2009 roku odbył się finał Powiatowej Gimnazjady Piłki Nożnej Chłopców. W finale uczestniczyły: Gimnazjum nr 1 w Chojnowie, Gimnazjum nr 2 w Chojnowie oraz Gimnazjum w Legnickim Polu.

Rehabilitacja w Legnickim Polu

ImagePo wielu miesiącach starań i przygotowań Gminna Przychodnia Zdrowia w Legnickim Polu zwiększyła zakres swojej działalności o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji. Warunkiem podpisania kontraktu z NFZ było spełnienie wielu wymogów tj. przystosowanie pomieszczeń zgodnie z wymogami inspektora sanitarnego, wyposażenie gabinetów w odpowiedni sprzęt oraz zatrudnienie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Nowe miejsca pracy

Trwa rekrutacja w legnickim contact center AVISTA MEDIA
 
Dodatkowe 40 miejsc pracy dla konsultantów telefonicznych oferuje spółka AVISTA MEDIA w nowoczesnym contact center w Legnicy. Firma zapewnia stabilne zatrudnienie i możliwości rozwoju zawodowego.
W legnickim contact center pracuje obecnie stu konsultantów, obsługujących abonentów Telefonii Dialog i spółki Polkomtel (Plus GSM). Wkrótce do grona klientów spółki dołączą nowe firmy, dlatego AVISTA MEDIA do końca czerwca zamierza powiększyć zespół pracowników do 140 osób.