Informacja

Informacja w sprawie ustalania szkód na nieruchomościach  powstałych w wyniku budowy linii napowietrznej 400kV od wykonawcy IDS Energetyka.

Informacja

Komunikat!

W związku z przebudową drogi w Bartoszowie i usuwaniem kolizji sieci deszczowej z siecią wodociągową, uprzejmie informujemy, że mogą nastąpić chwilowe przerwy w dostawie wody w dniach 12-19.07.2019 r. w sołectwach: Bartoszów, Kłębanowice i  Koskowice.

Spotkanie na temat „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na obszarze Gminy Legnickie Pole

20190710 160522Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia wspólnie z Panem Kazimierzem Nawrockim Przedstawicielem Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu, zorganizował spotkanie, które odbyło się w dniu 10 lipca 2019 r. na sali przy ul. Benedyktynów 7 w Legnickim Polu na temat „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na obszarze Gminy Legnickie Pole.

Komunikat dotyczący „Polowania dewizowego”

Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia informuje, iż Zarząd Koła Łowieckiego „Dąbrowa” w Legnicy w dniach 30.07 – 08.08.2019 r. na terenie Gminy Legnickie Pole (obręb Koskowice, Kłębanowice, Księginice, Taczalin) odbędzie się polowanie dewizowe z udziałem myśliwych z Danii.

Transport dla SENIORÓW 60+

BUS_SENIOR_60-1.jpg

Program "AZBEST" 2019

azbest.jpgWójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia informuje, iż zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole.

SUSZA 2019

11111.jpg

Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego- suszy, wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego o powołanie zespołu do szacowania szkód powstałych na skutek wystąpienia suszy na terenie gminy.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu