Gminny Dzień Dziecka

P1013419.JPGPonad cztery godziny wspaniałej zabawy dla najmłodszych – tak w wielkim skrócie można podsumować Gminny Dzień Dziecka, który odbył się 9 czerwca 2019 na campingu w Legnickim Polu. Program przygotowany przez organizatorów tj. Wójta Gminy Legnickie Pole wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, obfitował w wiele atrakcji.

Uwaga na UPAŁY!

upał.jpgW związku z falą upałów, która dotarła na teren Polski prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Swój apel kierujemy szczególnie do osób starszych oraz dzieci.

Trzydziesta rocznica wyborów czerwcowych.

plakat-1.jpg30 lat temu, 4 czerwca 1989 r., odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do polskiego parlamentu.
Wolne wybory parlamentarne w Polsce przeprowadzone zostały 4 i 18 czerwca 1989 w wyniku i na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu. W ich wyniku wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL.

Dzień Działacza Kultury.

dk.jpgZ okazji Dnia Działacza Kultury składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim twórcom, animatorom życia kulturalnego i osobom, dzięki którym możliwe jest urzeczywistnianie twórczych pasji, a w szczególności pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu. Życzę Państwu spełnienia marzeń i radości na drodze samorealizacji.

                               Rafał Plezia
                   Wójt Gminy Legnickie Pole

"Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma gra­nic, czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiają go, on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go pun­ktu, który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca"- Ludwig van Beethoven.Kolejne 150 000.00 zł!

ll.jpgMamy to! Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało wyniki naboru na zadania inwestycyjne dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Gmina Legnickie Pole otrzyma kwotę 150 000,00 zł na budowę nowych Otwartych Stref Aktywności.

Spotkanie z Panią minister Beatą Kempą

ke.jpg20 maja br. odbyło się spotkanie z Panią Minister Beatą Kempą. Spotkanie dotyczyło bieżących problemów, z którymi borykają się samorządy na szczeblu gminnym. Szczególnie zwrócono uwagę na problemy z finansowaniem bieżących zadań przez samorządy gminne.

Spotkanie diabetyków

60346024_603541280146799_6557174807580901376_n.jpgW piątek 17 maja 2019 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Dobroczyńcy, Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu oraz Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezi zostało zorganizowane spotkanie dla diabetyków.

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

P1013247.JPG W dniu 17.05.2019 r. odbyło się spotkanie integracyjne na campingu w Legnickim Polu poświęcone osobom niepełnosprawnym pn. "Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych".

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu