Mie(dź) rodzinę

KV poziomOkoło 300 porzuconych i osieroconych dzieci w powiatach głogowskim, lubińskim, polkowickim, legnickim i mieście Legnicy przebywa w pieczy instytucjonalnej. Prawie 40 z nich to maluchy poniżej 7 roku życia i to właśnie im trzeba jak najszybciej znaleźć rodziców zastępczych. Pomóc w tym ma kampania społeczna „Mie(dź) rodzinę”, której celem oprócz znalezienia kandydatów, jest zmiana wizerunku rodzicielstwa zastępczego na terenie LGOM.

Grypa

UWAGA GRYPAW związku z niepokojącymi informacjami z Chin o panującym tam koronawirusie, przypominamy podstawowe zasady pomagające uniknąć zarażenia wirusem grypy.
Stosowanie tych prostych środków higieny jest dużo bardziej efektywne niż zakup masek ochronnych. Pamiętajmy więc o:
  • regularnym myciu rąk ciepłą wodą z mydłem
  • unikaniu dotykania brudnymi rękami oczu i nosa
  • kichaniu i kasłaniu w jednorazową chusteczkę higieniczną (którą należy zaraz wyrzucić) lub w zgięty łokieć (a nie w otwartą dłoń).
Przekazujemy także informator o szczepieniach przeciwko temu wirusowi.

Podpisanie deklaracji współpracy

P101381228 stycznia w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy przedstawiciele samorządów terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisalli intencję zawiązania współpracy między gminami, miastami i powiatami. Swoje podpisy na deklaracji złożyli przedstawiciele 31 samorządów naszego regionu, w tym Wójt Gminy Legnickie Pole. Prace nad tym projektem trwały od 2019 roku, a jego głównym celem jest połączenie sił samorządów, aby skuteczniej zdobywać środki na inwestycje z Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej na lata 2021-2027.

Ptasia grypa

KOMUNIKATPrzypominamy, że w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu legnickiego, prosimy o podjęcie działań mających na celu ograniczenie do minimum możliwości rozprzestrzeniania się choroby.
Przekazujemy informację od starosty powiatu legnickiego dla hodowców drobiu.
 

Ważny komunikat!

KOMUNIKATZ przykrością informujemy, że w związku z nieuchwaleniem przez Radę Gminy Legnickie Pole budżetu na rok 2020, jesteśmy zmuszeni unieważnić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.
Pełna treść zarządzenia

Dotacje na żłobek

1920x810W zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursie „MALUCH+” gmina Legnickie Pole otrzymała 2 750 000 złotych dotacji na utworzenie w 2020 r. nowego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Na żłobek przeznaczono nieruchomość, która od kilku lat budzi kontrowersje wśród mieszkańców gminy. Zakupiony jeszcze przez poprzedniego wójta stary motel, na który nikt nie miał pomysłu, stanie się siedzibą nowej placówki dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Nowa instytucja ma powstać do końca 2020 roku.

Informacja

Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w dniu 23.01.2020 r. do Urzędu Gminy Legnickie Pole wpłynęło pismo Pana Radnego Piotra Flejterskiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Legnickim Polu, w którym poinformował, że zrzeka się mandatu Radnego Gminy Legnickie Pole. O dalszych czynnościach związanych z rezygnacją radnego będziemy na bieżąco informować.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu