Śmieci po nowemu

Wywalamy graty z chaty !

graty00Wiosna to czas porządkowania posesji. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy poniżej harmonogram zbiórki odpadów tzw. „problemowych”:

Czytaj więcej: Wywalamy graty z chaty !

Nowy harmonogram wywozu odpadów na 2016r.

smieci00Informujemy, iż od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku obowiązuje nowy „Harmonogram odbioru odpadów”, który został opracowany dla poszczególnych miejscowości z terenu naszej gminy. Odpady odbierane będą przez PUPiH „COM-D” z/s w Jaworze zgodnie z „Harmonogramem odbioru odpadów”, który zamieszczamy poniżej w formie linków. Po kliknięciu na daną miejscowość, otworzy się link, w którym znajdą Państwo niezbędne informacje.

Czytaj więcej: Nowy harmonogram wywozu odpadów na 2016r.

Wywalamy graty z chaty!!!

smieci00Szanowni Mieszkańcy przedstawiamy poniżej harmonogram zbiórki odpadów tzw. „problemowych”:

Czytaj więcej: Wywalamy graty z chaty!!!

Wywalamy graty z chaty!

wielkogab00Wiosna to czas porządkowania posesji. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy poniżej harmonogram zbiórki odpadów tzw. „problemowych”:

Czytaj więcej: Wywalamy graty z chaty!

Poziomy recyklingu w 2014r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Legnickie Pole w 2014 r.

CZYTAJ CAŁOŚĆ (KLIKNIJ PLIK DOC)

Nowe stawki za odbiór odpadów.

smieci0W dniu 26 marca Radni Gminy Legnickie Pole podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Od 1 maja 2015r. stawka opłaty za śmieci od osoby segregującej odpady wyniesie 15,00 zł, natomiast osoby które nie segregują odpadów zapłacą 30,00 zł od osoby. Stawka ta ma zachęcić osoby niesegregujące odpadów do ich selektywnej zbiórki. Wtedy mieszkańcy zapłacą stawkę 15 zł miesięcznie od osoby zamiast obowiązującej do tej pory kwoty 18,60 zł. Osoba, która zechce od 1 maja segregować odpady zaoszczędzi 3,60 zł.

Czytaj więcej: Nowe stawki za odbiór odpadów.

Zakaz mieszania szkła z plastikiem i papierem

szkło00W związku z licznymi nieprawidłowościami polegającymi na wrzucaniu szkła do odpadów suchych (żółtych worków) przypominamy, iż od 01 stycznia 2015r. mieszkańcy, którzy zadeklarowali zbiórkę selektywną obowiązani są do gromadzenia SZKŁA DO OSOBNEGO - ZIELONEGO WORKA LUB DO POJEMNIKÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH W KOLORZE ZIELONYM.
PRZYPOMINAMY!
SZKŁO WRZUCAMY TYLKO DO ZIELONYCH WORKÓW LUB POJEMNIKÓW

Czytaj więcej: Zakaz mieszania szkła z plastikiem i papierem

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami W związku ze zmianami w ustawie o otrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzonymi ustawą z dnia 28.11.2014r. o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustawach informujemy, iż nastąpią zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w całej Polsce, jak i w Naszej Gminie.
Wobec powyższego przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały przedstawione radnym gminy na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 19.12.2014r.

Czytaj więcej: Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Zmiany w częstotliwości odbioru odpadów.

smieci1Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/230/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole oraz Uchwałą nr XXXIX/231/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01 stycznia 2015 roku nastąpią zmiany w częstotliwości odbioru odpadów komunalnych,tj.:

Czytaj więcej: Zmiany w częstotliwości odbioru odpadów.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu