Zarządzenie Nr 0050.98.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 29 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.98.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 października 2018 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE.PDF
FORMULARZ.PDF
FORMULARZ.DOC

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu