Kościół

Kościół św. Bartłomieja

ImageKościół pw. św. Bartłomieja, pochodzi z XVIII w.  (zbudowany z kamienia i cegły). Nie ma wyodrębnionego prezbiterium, jednonawowy z aneksem od północy, z kruchtą południową i zachodnią wieżą. Od zachodu postawiono wieżę czworoboczną, która ma dach dwuspadowy - pokryty najpierw łupkiem, później płytami eternitu, a następnie dachówką. W latach 90-tych XX w. położono nowe pokrycie dachowe - blachę. We wnętrzu znajdował się skromny ołtarz barokowy (połowa XVIII w.), wykonany z organowego prospektu. Z tego samego okresu pochodzi ambona, w której do dziś zachowały się dwie z czterech figur ewangelistów: św. Marka i św. Mateusza oraz kilka rzeźb z XVI w. : św. Jana ewangelistę którego  przedstawiono z długimi włosami, z rękoma na brzuchu i księgą pod lewym ramieniem. Jest też kobieta, prawdopodobnie św. Barbara - postać o owalnej twarzy z długimi włosami i lewą ręką ugiętą w łokciu. Resztę dopełniają rzeźby dwóch aniołów. Natomiast kamienne nagrobki przypominają Ewę z domu Veresvaldin, zmarłą w 1675 r. oraz Dawida Strocha, zmarłego w 1729 r. Nie jest to pierwotny kościół pw. św. Jana, który był wzmiankowany już w 1399 r. Obok muru na placu przykościelnym znajduje się krzyż pokutny z końca XV w. z wyrytym na nim narzędziem zbrodni - mieczem. Wokół kościoła był cmentarz, który został założony na trójkątnym fragmencie nawisa. Został on otoczony drogami i otrzymał zarys trapezu z zaokrąglonymi narożnikami.  We wschodniej jego części w murze umieszczono prostą bramę. Tak on wyglądał w XVIII w. Tak też zachował się ów mur w XIX w. z tym, że umieszczono w nim w 2 poł. XIX w. nowe bramy filarowe, w tym główną od strony folwarku ze stylowymi, ażurowymi wrotami. Przy niej posadzono lipy, a przy kościele drzewa akacjowe. Ten przykościelny cmentarz funkcjonował do 1947 roku. Później został zlikwidowany. Nowy powstał przy drodze wjazdowej od Legnicy. W roku 1966 założono cmentarz za wsią (przy drodze do Raczkowej). W 2012 r. na tymże cmentarzu wybudowano kaplicę cmentarną.

W latach 70 -tych XX w. wnętrze kościoła zostało przebudowane. Ołtarz rozebrano (obecnie znajduje się on w kościele w Kościelcu). Zdemontowano też drewniane, podwójne balkony, które biegły wokół kościoła. Dziś ze starego ołtarza pozostał tylko obraz św. Bartłomieja - patrona wsi.

We wspomnianym powyżej 1399 r., jest wzmianka o proboszczu tej parafii, a to oznacza, że była to parafia rzymsko – katolicka. W latach 1523 – 1524 została ona przejęta przez protestantów. Przed 1880 r. z nieznanych powodów, została zlikwidowana. Natomiast, kościół został przyłączony do parafii ewangelickiej w Legnicy.  Po 1945 r. mieszkańcy Nowej Wsi Legnickiej, byli przypisani do parafii św. Piotra i Pawła w Legnicy. Kościół w pierwszych latach po II wojnie światowej był nieczynny. Wierni jeździli na Msze Św. do Gniewomierza i Legnicy. Dopiero w latach 60 -tych XX w., raz  w tygodniu Mszę Św. odprawiał ksiądz z Legnicy (z parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła). Ówczesnym proboszczem był ks. Tadeusza Łączyński. Obecnie kościół przynależy do parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Legnicy. Proboszczem parafii jest ks. Jan Dziewulski.

(za: Gmina Legnickie Pole. Studium Środowiska Kulturowego. Wrocław 2004 r.)

autor Antoni Bucki

Porządek nabożeństw

Msza św. - niedziela godz. 10.00
                  
piątek godz. 16.30