Ochrona Środowiska

Ptaki naszych miast

Image"Ptaki naszych miast, ich los zależy od nas", pod taką nazwą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał ulotkę, instruktaż oraz poruszył najważniejsze kwestie dotyczące najczęściej spotykanych miejskich przedstawicieli chronionych gatunków ptaków w Polsce, sytuacji ptaków w miastach, a także głównego problemu jakim jest termomodernizacja budynków i związane z tym zagrożenie dla ptaków gniazdujących na budynkach oraz sposoby ochrony miejsc lęgowych.

Czytaj więcej: Ptaki naszych miast

Oczyszczalnia ścieków w Biskupicach

Jest to klasyczna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ze stawami ściekowymi doczyszczającymi o projektowanej przepustowości Qśr d=800 m3/d

Czytaj więcej: Oczyszczalnia ścieków w Biskupicach

Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających informacje o ochronie środowiska: http://www.srodowisko.legnickiepole.pl


Czytaj więcej: Dokumenty zawierające informacje o ochronie środowiska

Ilość ścieków dowożonych

Ilość ścieków dowożonych do zbiornika zlewnego na oczyszczalnię ścieków w Biskupicach w latach 1996 – 2008

Czytaj więcej: Ilość ścieków dowożonych

Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Czytaj więcej: Obwieszczenia

Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów jest jednym z podstawowych działań mających na celu zmniejszenie strumienia odpadów trafiających na składowisko i skierowanie pozyskanego w ten sposób surowca do wtórnego wykorzystania

Czytaj więcej: Selektywna zbiórka odpadów

Ochrona przyrody

W latach 1997-1998r. przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą, w wyniku której stwierdzono występowanie na terenie gminy gatunków poddanych ścisłej ochronie

Czytaj więcej: Ochrona przyrody

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2016

Wyłożenie do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Czytaj więcej: Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole na lata 2013-2016

Ratujemy kasztanowce

30 marca 2006r. na terenie gminy Legnickie Pole przeprowadzono akcję szczepienia drzew z gatunku kasztanowiec mającą na celu zwalczenie szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka metodą iniekcji

Czytaj więcej: Ratujemy kasztanowce

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu