Oświata

Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole

indeks.jpgPrzypominamy, iż do 15 lipca 2020r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole.
Stypendium może być przyznane uczniom zamieszkującym teren Gminy Legnickie Pole, uczęszczającym do klas I-VIII szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników.

Czytaj więcej: Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole

Stypendia Wójta Gminy Legnickie Pole

P1013655.JPGStypendia Wójta Gminy Legnickie Pole zostały przyznane kolejnym młodym, zdolnym i ambitnym osobom z terenu gminy Legnickie Pole. W dniu 16.09.2019 r. czterdziestu stypendystów odebrało z rąk Wójta Rafała Plezi stypendia, które przyznawane są w czterech kategoriach – stypendium za wysokie wyniki w nauce; stypendium naukowe; stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz stypendium za osiągnięcia w sporcie.

Czytaj więcej: Stypendia Wójta Gminy Legnickie Pole

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Państwowa Komisja Wyborcza oraz Krajowe Biuro Wyborcze organizuje IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego - propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły lub osoby przez niego upoważnionej przesyłając skany dokumentów do 10 stycznia 2020 roku na adres właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Czytaj więcej: Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Umowa na dowóz dzieci i uczniów podpisana.

P1013468.JPGW wyniku przeprowadzonego przetargu na usługę dotyczącą dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, została wybrana firma: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna, ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin, której to oferta opiewała na kwotę 257 958,00 zł brutto.

Czytaj więcej: Umowa na dowóz dzieci i uczniów podpisana.

Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole

stypendium00Przypominamy, iż do dnia 15 lipca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole.

Czytaj więcej: Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu