Oświata

Umowa na dowóz dzieci i uczniów podpisana.

P1013468.JPGW wyniku przeprowadzonego przetargu na usługę dotyczącą dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, została wybrana firma: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna, ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin, której to oferta opiewała na kwotę 257 958,00 zł brutto.

Czytaj więcej: Umowa na dowóz dzieci i uczniów podpisana.

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu ogłasza Rekrutację do Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu na rok szkolny 2019/2020

Od 04 marca do 15 marca 2019 roku można składać wnioski rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu na rok szkolny 2019/2020 .Nasze przedszkole od 2010 r. mieści się w nowej siedzibie przy Zespole Szkół w Legnickim Polu. Posiadamy pięć przestronnych sal zajęciowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt m. in. tablice interaktywne i projektory. Każda sala posiada łazienki przystosowane do potrzeb dzieci. Bezpośrednio przy Przedszkolu znajduje się duży plac zabaw, który zapewnia maluchom bezpieczeństwo i ruch na świeżym powietrzu. Stwarzamy warunki pełnego rozwoju dziecka poprzez wykwalifikowaną i ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną. Naszą codzienną pracę opieramy na podstawie programowej, a także realizujemy własne programy edukacyjne. Dodatkowo uatrakcyjniamy pobyt dzieci w przedszkolu poprzez organizowanie wycieczek o tematyce ekologicznej, zdrowotnej oraz przyrodniczej. Stwarzamy możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach kulturalnych np. wyjazdach do teatru i muzeum.
Zapewniamy pomoc psychologiczno - pedagogiczną oraz indywidualne zajęcia z EEG BIOFEEDBACK.W przedszkolu zatrudniony jest psycholog, pedagog i logopeda. Każde dziecko lub jego rodzic, potrzebujący wsparcia, może bezpłatnie skorzystać z porad naszych specjalistów. W ramach pomocy dzieciom, organizujemy zajęcia terapii pedagogicznej. Od dwóch lat, w ramach podstawy programowej, we wszystkich grupach organizowane są zajęcia z języka angielskiego.   Ponadto oferujemy gamę bezpłatnych zajęć dodatkowych:


• zajęcia umuzykalniające;

• zajęcia plastyczne;

• zajęcia kształtujące wiedzę i wyobraźnię dzieci

Przygotowujemy dzieci nie tylko do osiągania sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażkami. Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom i rodzicom. Zapewniamy dogodne godziny otwarcia ( 5.30-16.30)   oraz elektroniczną rejestrację pobytu dziecka. Z wychowania przedszkolnego mogą korzystać dzieci   w wieku od 3- 6 lat. W przypadku posiadania wolnych miejsc przyjmujemy również dzieci 2,5- letnie ( art.31 ust.1i 3 ustawy Prawo oświatowe). Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty na rok szkolny 2019/2020

Informacje dotyczące rekrutacji zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły

                                     www.zslegnickiepole.szkolnastrona.pl
WSZELKICH INFORMACJI ODNOŚNIE ZASAD REKRUTACJI W TYM SKŁADANYCH DOKUMENTÓW UDZIELA DYREKTOR BĄDŹ UPOWAŻNIONY PRACOWNIK ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGNICKIM POLU.

Wśród dokumentów są:
1. Wniosek rekrutacyjny –plik do pobrania
2. Oświadczenie woli rodzica-plik do pobrania
3. Zarządzenie nr 10/2018/2019 w sprawie powołania komisji
4. Etapy postępowania rekrutacyjnego
5. Zarządzenie nr 11/2018/2019 w sprawie określenia terminów rekrutacji
6. Zasady rekrutacji
7. Załącznik nr 3 do Zasad rekrutacji
8. Oświadczenia rodziców- plik do pobrania

Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole

stypendium00Przypominamy, iż do dnia 15 lipca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole.

Czytaj więcej: Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole

Rekrutacja do klasy I na rok szkoly 2018/2019

SP00Od 12 lutego do 9 marca 2018 r. można składać wnioski rekrutacyjne do klasy I Zespołu Szkół w Legnickim Polu na rok szkolny 2018/2019.
Nasze placówki wchodzą w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu. Należą do nich: Szkoła Podstawowa z/s w Bartoszowie i w Mikołajowicach.

Czytaj więcej: Rekrutacja do klasy I na rok szkoly 2018/2019

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu na rok 2018/2019

przed15Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu ogłasza Rekrutację do Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu na rok szkolny 2018/2019
Od 12 lutego do 9 marca 2018 roku można składać wnioski rekrutacyjne do Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu na rok szkolny 2018/2019.

Czytaj więcej: Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu na rok 2018/2019

Rekrutacja do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Polu na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Poluna rok szkolny 2019/2020

Od 04 marca do 15 marca 2019 r. można składać wnioski rekrutacyjne do klas I Zespołu Szkół w Legnickim Polu na rok szkolny 2019/2020. Nasze placówki wchodzą w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu. Należą do nich :Szkoła Podstawowa z/s w Bartoszowie i w Mikołajowicach. Wszystkie są po kapitalnym remoncie i termomodernizacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt m.in. tablice interaktywne i projektory. Przy każdej ze szkół znajdują się nowe place zabaw i ogrodzony, bezpieczny teren do przebywania na świeżym powietrzu. Stwarzamy warunki pełnego rozwoju dziecka poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej i ciągle doskonalącej się kadry pedagogicznej. Naszą codzienną pracę opieramy na podstawie programowej, a także realizujemy własne programy edukacyjne. Dodatkowo uatrakcyjniamy pobyt uczniów w szkole, poprzez organizowanie wycieczek o tematyce ekologicznej, zdrowotnej oraz przyrodniczej. Stwarzamy możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach kulturalnych np. wyjazdach do teatru, kina i muzeum. Nasze szkoły są bezpieczne i przyjazne dziecku.
Zapewniamy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną oraz indywidualne zajęcia z EEG BIOFEEDBACK. Ponadto oferujemy szeroką gamę bezpłatnych zajęć dodatkowych. Każdy uczeń wymagający opieki po zajęciach , może skorzystać z bezpłatnych zajęć świetlicowych. Przygotowujemy uczniów nie tylko do osiągania sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażkami.


O wynikach rekrutacji będzie można się dowiedzieć na stronie internetowej szkoły www.zslegnickiepole.szkolnastrona.pl

WSZELKICH INFORMACJI ODNOŚNIE ZASAD REKRUTACJI W TYM SKŁADANYCH DOKUMENTÓW UDZIELA DYREKTOR BĄDŹ UPOWAŻNIONY PRACOWNIK ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGNICKIM POLU.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty na rok szkolny 2019/2020.
 

Pliki do pobrania

1.       Wniosek rekrutacyjny

2.       Oświadczenie woli rodzica

3.       Zarządzenie nr 9/2018/2019 w sprawie ogłoszenia rekrutacji i powołania komisji

4.       Zasady i terminy rekrutacji uczniów do klas I


                                                                              
                                                             Dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu
                                                                          Dorota Anklewicz- Siczek

Stypendia szkolne i zasiłki na rok szkolny 2018/2019

styp szkolne00Informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dotyczącą uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Kompletnie wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy złożyć do 15 września 2018 r.

Czytaj więcej: Stypendia szkolne i zasiłki na rok szkolny 2018/2019