Organizacje pozarządowe

KONKURS GRANTOWY LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka”

721535d160dde0dcf5.jpgWsparcie podmiotów zajmujących się sferą dziedzictwa lokalnego w narzędzia do kontynuacji działalności kulturowej, artystycznej związanej z tożsamością LGD „PIT”.
Wnioski można składać w terminie od 1 do 13 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Legnickie Pole.
Wniosek składa się bezpośrednio tj. osobiście lub pocztą do Urzędu Gminy Urzędu Gminy Legnickie Pole.

Czytaj więcej: KONKURS GRANTOWY LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka”

Harmonogram konkursów na maj 2020

Aktualny harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych na kwiecień 2020 znajdą Państwo TUTAJ.

Ważna informacja dotycząca pracy on-line

Przekazujemy informację Urzędu Marszłąkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczącą możliwości pracy i głosowania on-line - zmiany w ustawach o fundacjach i Prawa o stowarzyszeniach.
Pełna treść artykułu znajduje się TUTAJ.

Działaj lokalnie - nowy konkurs

Szanowni Państwo,

na platformie http://www.system.dzialajlokalnie.pl/ zamieszczony został konkurs dotacyjny w ramach programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Kaczawskie dla organizacji i instytucji, jak również grup nieformalnych mających siedzibę na ternie gmin: Bolków, Jawor, Jeżów Sudecki, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja gmina wiejska oraz Złotoryja gmina miejska.

W ramach konkursu rozdysponowanych zostanie aż 55.000 zł na realizację oddolnych inicjatyw. Kwota jednorazowej dotacji nie może przekroczyć 6.000,00 zł.

Czytaj więcej: Działaj lokalnie - nowy konkurs

Harmonogram konkursów na kwiecień 2020

Aktualny harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych na kwiecień 2020 znajdą Państwo TUTAJ.

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych.

Pełną treść zarządzeń dotyczących otwarcia konkursów znajdą Pańso w Zarządzeniu nr 18 oraz Zarządzeniu nr 19. 

Zmiany w sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, organizacje pozarządowe mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za ubiegły rok w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Dla zdecydowanej większości organizacji będzie to 31 marca 2020 r.
Szczegóły

Ważny komunikat!

KOMUNIKATZ przykrością informujemy, że w związku z nieuchwaleniem przez Radę Gminy Legnickie Pole budżetu na rok 2020, jesteśmy zmuszeni unieważnić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.
Pełna treść zarządzenia

Aktywny Dolny Śląsk

Rusza V edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Wzorem poprzedniego roku, w tegorocznej edycji będą możliwe do realizacji projekty z siedmiu obszarów tematycznych: sportowe, turystyczne, kulturalne, wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów i rozwój rzemiosła. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz piąty będziemy mieli możliwość zgłaszania swoich pomysłów, dyskusji o nich, a następnie wyboru najlepszych rozwiązań w głosowaniu.

Czytaj więcej: Aktywny Dolny Śląsk

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.

Czytaj więcej: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu